List of Nam M Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật Youtube Mp3


Reviewed by on Sunday April 22 2018
89 out of 97 based on 32 user ratings
Rating : 4,947 views
 • Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật
  Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật

  Duration: 57:04

 • Tụng Niệm Danh Hiệu Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật - TT.Thích Trí Thoát
  Tụng Niệm Danh Hiệu Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật - TT.Thích Trí Thoát

  Duration: 30:44

 • NIỆM NAM MÔ DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG VƯƠNG PHẬT- THẦY THÍCH TRÍ THOÁT TỤNG
  NIỆM NAM MÔ DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG VƯƠNG PHẬT- THẦY THÍCH TRÍ THOÁT TỤNG

  Duration: 10:26

 • Dược Sư Tâm Chú (Tiếng Phạn)
  Dược Sư Tâm Chú (Tiếng Phạn)

  Duration: 17:04

 • PHẬT THUYẾT KINH DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG NHƯ LAI BỔN NGUYỆN CÔNG ĐỨC
  PHẬT THUYẾT KINH DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG NHƯ LAI BỔN NGUYỆN CÔNG ĐỨC

  Duration: 36:22

 • KInh Dược Sư ( Có chữ - Trọn Bộ ) - ĐĐ.Thích Trí Thoát Tụng
  KInh Dược Sư ( Có chữ - Trọn Bộ ) - ĐĐ.Thích Trí Thoát Tụng

  Duration: 1:19:34

 • Tụng Kinh Dược Sư Cực Kỳ Linh Nghiệm - Bệnh Nặng Đến Đâu Cũng Hết, Nghiệp Lớn Đến Đâu Cũng Tan
  Tụng Kinh Dược Sư Cực Kỳ Linh Nghiệm - Bệnh Nặng Đến Đâu Cũng Hết, Nghiệp Lớn Đến Đâu Cũng Tan

  Duration: 1:17:32

 • Trì Chú Dược Sư Quán Đảnh Chơn Ngôn ( Có Chữ ) - Thượng Tọa Thích Trí Thoát
  Trì Chú Dược Sư Quán Đảnh Chơn Ngôn ( Có Chữ ) - Thượng Tọa Thích Trí Thoát

  Duration: 15:22

 • Chắp Tay Lạy Phật Dược Sư - Huỳnh Nguyễn Công Bằng [Official]
  Chắp Tay Lạy Phật Dược Sư - Huỳnh Nguyễn Công Bằng [Official]

  Duration: 6:06

 • Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật...Dược Sư Tâm Chú
  Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật Dược Sư Tâm Chú

  Duration: 9:05

Just Played


Popular Search


Histats.com 2005-2014 Privacy Policy - Terms Of Use - Check/do opt-out - Powered By Histats