Search your favorite song for free

1. Bey & Zips - Ihusaasthakey Mee

Bey & Zips - Ihusaasthakey Mee

What if your best friend was killed by your lover? will you choose to avenge him? & for him it was all about Love. even after been killed by the person he loved, he choose to wish her well in her life. "Edhivame Libumah Dhulhaheyokan, Filaa dhiyumah ekaniverikan". This is a tale of True love & Brotherhood. Mytones: v1- 29712 v2- 29713 v3- 29714 ReethiTunes: v1- 20686 v2- 20687 v3- 20688

nothing at of , which is


2. Pest - Magey Vaahaka

Pest - Magey Vaahaka

MyTones: v1-21213, v2-21214 ReethiTunes: v1-16629, v2-16630

nothing at of , which is


3. Ithubaaru - ft. Symbolic Records

Ithubaaru - ft. Symbolic Records

Follow us on facebook and youtube. Blueberry Waters https://www.facebook.com/BlueBerryWatersMaldives https://www.youtube.com/playlist?list=PLXElhDX0BnL4EELWFoD7AKXOfBZLhLrKk Symbolic Records https://www.facebook.com/SymbolicRecordsMaldives Lyrics: CHORUS Ithubaaru nuhifeythee Mithuraage bas thakugaa Mivarah keiy nuvevey theee Hithugaa mi andhaa alifaan Ithurah roa nukuraashey Fihidhaane alaa adhi maa DANNY Dhuvahakuves Aharen heeves nukuran thee thiyavaru meeheh kamakah Vagu hiyalheh hen niyetheh gaa gos fiyavalhu thiya alhanee eh kamakah Fen kalhi vefa nuhureba bunebala nufeneynu kusheh dhoa magey fushun? Mee dhuvahaku ves fennan beynun neiy manzaru loa magey dhushun Bunevihjey, loabin ulhevihjey, kurevihjey ithubaaru varah dhoa? Hure vihjey gadhayah keiy koh gen jassaa iru dhathi haalu mashah dhoa? Evarah loabin ulhuneemaa ves nethe thiya hithugaa aguleh kulueh Nimunee dhen mi hisaabun nukurahchey adheys, neiy alunneh gulhumeh Neiy mi hithaku enme thankolheh ves, heenathuge thi loibah kanfulheh ves Rankolheh hen loabin ulhunin, nujehen nuruhumugaa gaiy hankolheh ves Kan dhahkan roaney kameh neiy, ruyakas roa hen ves heenuvaane Hithakun nuruhun dhen beenuvaane, thi adah mi dhe kanfaiy beeru vaane Heenuvaane dhaa hen ves fas dhee, dhaa iru thiya maa hure hey hus vee Maa las vee dhoa thiya maa masthee, loabin ulhunin firu maa bos dhee Hoadhin thiya loabi reyaa dhuvaal, dhaa iru dhookoh adi hey dhas vee Loabin ulhunee ma alhaanulaa, hiy kudhi kudhi vefa mage mey chas vee SALLU Eh irehga heekureemey thee varah rangalhu meeheh kamah mashah Neiy hitheh tha adhu kalaa ge fen varu loa mathin gossi varah dhashah Varah avas koh beynun hifaa nimuneema dhookoh dhiyaee thaaey Avas avas koh hendhun lumun masha eku hurumah kurevunu ey aadheys Evaru kameh mashah kurevunu baaey, kamah edhumun koh dhineemey Laari eh nethakas nuvamey haaheh, loabin bahdhaa bos dhineemey Eyru ves ingeyey mihen kan vaanee, heybali vumun gabooleh nukuran Reyru viyas masheh nuvamey zaathee, heyhashi hurun ma dhoo eh nukuran E dhuvas kolhu mage gaathuga huriyey, mageyge dhevana hiyani kamah hedhigen Ekamaku mage hiy mahchah fain erumun kihinei hey ulheyny hama jehigen Aiy thaakah dhen enburifa dhaashey, heyo nuvaane dhen enburifa naadhey Mashey kurany hama enburifa aadheys, dhookoh gossi nama dheburi ma vaaney Dheburi viyas dhen okay, ehkoh ulhunas dheburi ma vaahen heevey Mivarakashey dhen ithubaaru mashah dheveynee, thi aiy athaa ehseemey Neiy ithurah ithubaareh, loabi feni gellihjey adhu nei mithuraaey Eiy iru gaa ves nufennaane meehaku dheveyne varu dhevvi ufaaeh PEST Handhuma netheehey ulhevunu haalu thi zaathah dhihkoh ingili hadhaa iru Gaathah mage rulhi nais hure dhaaney,heekoh hey fufenee kuhveri haalu Gamaareh noon mikee huhtas aharen ahareh ethakeh dhiya iru Lha ireh noon miyakee, goiy eba huri fenifa mashah ves lahka baivaru Hoadhan ulhe undhagulu libumun heekurevunu vaane varah dhen vafaatheri Bunevune thiya baiveriyaa hure maru nuve e oiy mammage kairy Furusathu hoadhan ulhe nulibunu libunee dhoa dhandivalhu dhurah ma dhaa irah Garuneh ve dhiyas karuna mi hikigen nethey dhiyun anburaa thiya malehge kairiyah Maafeh neiy kureveykah kureveykah keh kairy huregen Hahguge neiy mala meeru vaheh ves, nei dhinumeh enme thihkehves fen CHORUS Ithubaaru nuhifeythee Mithuraage bas thakugaa Thi varah goanaa dheythee Mi hithah thi kuraa aniyaa Mi varah keiy nuvevey theee Hithugaa mi andhaa alifaan Ithurah roa nukuraashey Fihidhaane kalaa adhi maa.

nothing at of , which is


4. Pest - Maabondiakun

Pest - Maabondiakun

For the Lovers..!! Truly from the heart. MyTones IDs: V1 - 21037 V2 - 21039 ReethiTunes: v1 - 16098 v2 - 16097

nothing at of , which is


5. Hae Hae - Bey, Toy, Ziya & Rydey

Hae Hae - Bey, Toy, Ziya & Rydey

This production is for creative purpose only. Neither Symbolic Records, nor any artist affiliated with Symbolic Records endorse or encourage misogyny, any form of harassment, or mistreatment of women. #FoshunCoolehNoon MyTones: 30758 ReethiTunes: 20749

nothing at of , which is


6. Pest Ft. Zazu - Dhebandhihaaru

Pest Ft. Zazu - Dhebandhihaaru

Mytones: v1-21201, v2-21202 ReethiTunes: v1-16617, v2-16618

nothing at of , which is


7. Lafzakun - Toy & Arey

Lafzakun - Toy & Arey

Dreams do Come True. Here is a pure Example. Loving Someone Unconditionally is the best feeling. Our Artists Toy & Arey Describing Beauty in their own "words" or "Lafzakun" - Mytones Lafzakun v1 - 29861 Lafzakun v2 - 29862 Lafzakun v3 - 29863 - ReethiTunes Lafzakun v1 - 20706 Lafzakun v2 - 20707 Lafzakun v3 - 20708 - Thank you Saaid brother for the help in Mixing and Mastering.

nothing at of , which is


8. Pest - Awaamendhuru

Pest - Awaamendhuru

Mytones: v1- 21192, v2- 21193 ReethiTunes: v1- 16608, v2- 16609

nothing at of , which is


9. Maatu & Bey - Rahumeh Nethi

Maatu & Bey - Rahumeh Nethi

MyTones: 26896 ReethiTunes: 20062 Introducing a new artist to our Record Label Maatu. Mixing and mastering: Emp Composing: Aman Music: Moosa Special thanks to Zips Emp and Blood

nothing at of , which is


10. Rydey Ft. Arey - Faruvaa

Rydey Ft. Arey - Faruvaa

Introducing a whole new Artist to our Record Label. Rayyan Mohamed (Rydey). Happy Birth Day Brother. Mytones Faruvaa v1 - 29864 Faruvaa v2 - 29865 Faruvaa v3 - 29866 - ReethiTunes Faruvaa v1 - 20709 Faruvaa v2 - 20710 Faruvaa v3 - 20711 - Lyrics [Chorus] Faruvaa eh nethe mikamah mibimun Farudhaa ehgaa hure amudhun Faruvaa eh dheyshey thi hithun Furuvaalaashey mi hiy ufalun [Verse 1] dhimaavi kuhjeh mashaa madharuseee dhaurugaa khiyaale hooreh fadha sharafuvee maushooga kiyadhee vaahakathah majakuree shaugugaa vidhaathi saadha fanarage handhuhen kaunugaa gayaa mavee feni huvafenun fari thi raani hadhaan vanee jehi sakaraaiy majilis kairi amaazakee eyruvumey abadhah afirin kairi hayaathah vee baiveriyah hedhumah loabi hageegee vaathi Namaves nume bune hure wune loabi vaavaru Farageh kushah vumah thure nuve hoadi raahathu Aratheh heythee ruhe nuruhe neygey haalathu Hahareh ithurah vevenee nume egunas haalathu Heelumeh nethumun kiyaadhemun eki vaahaka Reethi thunfathah gudumeh genuvaalafa beevedhaane kamah nubaeh hedhuney mashah keehey kuraanee vevumun loiybey, loiybey ekiyaa alah [Chorus] [Verse 2] Mihaaru kiyas ma loiybakee moya kamey Moya vegen ma eyru ulhunee vaami loiybashey Loibi aburaa viyya ufalaa araamaa hoadhadheyn Hoadhi roohu gelli moalhi hiy mivee mihen magey Fahu rey class ninmaa dhanikoh dhemeehun ekee Fadu koh vaare vehen thibba magumathi feshee kamana laigen huri hudhu mathikolhaa eki themi Aavaraa koh majaa koh dhuve mulhi thaa hevi Erey veehaa ufaa nufilaaney mi hithun Edhey thi ali thari vidhihaa fari vidhun Vehey vaarein themi nala isthashigadu vi firun Feney thoa dhamey eyge fahun konme reaku hinithun Mihen gos ulhenikoh neygi vaguthu heydhavaa Libeyne kamah ummeedhukoh dhuvaalaa reygadaa dhiney hadhiyaa eh hatheh dhihaeh dhehaas theyra ga viyey basthakun eygavaa dhe aharu vandhen veynakah "I'm sorry but I love someone else. You should move on. Happy birthday. have fun." [Chorus] [Bridge] Hadhuvaru ali thiya moonu feni Hadhuma ethi dhuniye dhey hooru parin Adhu hiy moyavey feni thi thoonu kalhi Adu ehumah kehmadhuve loabi fari Madu athu firumaalumah mi hiy edhi Ovevenee thi hiyaaluga mashah nunidhi Ufalun magey hiy furi [Chorus]

nothing at of , which is


11. Symbolic Records - Party Therein

Symbolic Records - Party Therein

Here's a little surprise for all those fans who've been desperately waiting for a new release of ours. For more updates Check our Facebook page: www.facebook.com/SymbolicRecordsMaldives

nothing at of , which is


12. Edil- Udhuhifaa (Feat.Pest & Bey)

Edil- Udhuhifaa (Feat.Pest & Bey)

MyTones ID: 20658 ReethiTunes: 16096 A production of Symbolic Records in affiliation with Maldives Police Service. 2013.

nothing at of , which is


13. Pest & Bey- Andhirikan

Pest & Bey- Andhirikan

Mytones: 21191 ReethiTunes: 16607

nothing at of , which is


14. Pest & Ledow - Enguneemaa

Pest & Ledow - Enguneemaa

"Keyo keyvaru Engeyny Bithu Fangi Negyma eve" Mibunaa ehchaky avahah bithu fangi nagan ulheyshey. Thigengulhey anhenunge adi hoadhaashey.. ....

nothing at of , which is


15. Pest - Hahleh Dhen Mikamah Neiy Baa

Pest - Hahleh Dhen Mikamah Neiy Baa

MyTones Ids: V1 - 19286 V2 - 19287

nothing at of , which is


16. Maatu - Haalu Hithuge

Maatu - Haalu Hithuge

Here is a new rap song by our artist Maatu. We dedicate this song to all our fans who have been requesting us for a new rap song. Mytones Haalu hithuge v1 - 29868 Haalu hithuge v2 - 29869 Haalu hithuge v3 - 29870 Haalu hithuge v4 - 29871 - Reethitunes Haalu hithuge v1 - 20713 Haalu hithuge v2 - 20714 Haalu hithuge v3 - 20715 Haalu hithuge v4 - 20716

nothing at of , which is


17. Emp - Umurah Kalaa

Emp - Umurah Kalaa

The feeling of incompleteness is when the person you love and admire from your childhood loves someone else. And Every heart sings a song, incomplete, until another heart whispers back. Mytones: v1 - 29858, v2 - 29859, v3 - 29860 Reethitunes: v1 - 20703, v2 - 20704, v3 - 20705

nothing at of , which is


18. Kuruwaahaka - Toy & Rydey

Kuruwaahaka - Toy & Rydey

#MusicOfTheHeart #2LoveIs2Be Love means always have someone around who understands us, even without having to tell them specifically. Love means having someone who always put you first, even if you yourself don't. Love assures us that we will never be alone. Mytones: v1- 31079, v2- 31080, v3- 31081, v4- 31082 RythiTunes: v1- 20751, v2- 20752, v3- 20753, v4- 20754

nothing at of , which is


19. Ledow, Tro & Bey - Miss Wee

Ledow, Tro & Bey - Miss Wee

MyTones: v1-21219, v2-21220, v3- 21221 ReethiTunes: v1- 16635, v2-16636, v3-16637

nothing at of , which is