Search your favorite song for free

1. Watervogelbond - Watervogeldagen 2014

  • Published: 2014-10-08T14:01:20+00:00
  • Duration: 353
  • By Watervogelbond

2. Watervogelbond - Watervogeldagen Lanaken 2013

  • Published: 2013-09-02T15:38:02+00:00
  • Duration: 584
  • By Watervogelbond
Watervogelbond - Watervogeldagen Lanaken 2013

De mooie zomer van 2013 is afgesloten met de inmiddels fameuze Watervogeldagen. Exact 1300 dieren zijn voor en door liefhebbers ingekorfd en tentoongesteld waarbij het merendeel naar een nieuwe eigenaar zijn verhuisd. De bezoekers hebben zich heel mooi verdeeld over de twee dagen waardoor het ruim en overzichtelijk was voor iedereen om alle dieren op het gemak te kunnen bekijken. De bezoekers van dit jaar waren bijzonder doelgericht en de Watervogelbond heeft veel goede reacties in ontvangst mogen nemen. Ervaringen zijn weer uitgewisseld, nieuwe contacten gelegd en bestaande contacten onderhouden. Kortom, het waren geslaagde maar vooral gezellige dagen! Dit jaar hebben we voor het eerst bezoekers uit Rusland mogen ontvangen. Een handelaar uit Moskou is speciaal afgezakt naar Lanaken en was onder de indruk van het diverse aanbod. Een eerste serie dieren zullen deze week met Sergei en Svetlana naar Rusland vertrekken. Daarnaast zijn via de firma Masterbirds Export enkele koppels geselecteerd om binnenkort naar Iran te vertrekken. De meeste verkoop/ruil heeft uiteraard plaatsgevonden tussen Nederlandse en Belgische liefhebbers, dieren zijn over en weer verhandeld en bloedlijnen ververst. Maar dit jaar was er ook een delegatie uit Engeland die vooral belangstelling hadden voor de gemuteerde soorten. Voor hen is vooral de prijs aantrekkelijk omdat de prijzen in Engeland vele malen hoger liggen. Er was zeer veel doelgerichte interesse naar allerlei soorten om zeer uiteenlopende redenen. Naast de uitbreiding van de perken heeft men ook gretig gebruik gemaakt van de mogelijkheden om "gaten" in de perken weer op te vullen en nieuwe koppels samen te stellen. Laten we hopen dat de nieuwe bloedlijnen volgend jaar een mooie gezonde nakweek zullen voortbrengen. Het is niet dat we een populariteitstest gedaan hebben, maar het viel wel op dat enkele soorten bijzonder in trek waren en zeer snel van eigenaar wisselden. Er was dan ook een zeer mooi aanbod van gedomesticeerde watervogels waarbij opvallend nauwkeurig gekweekt is om de juiste kleurslagen te kweken en te behouden. De meest populaire tamme soort was wel de loopeend. Deze is niet alleen naar liefhebbers van gedomesticeerde soorten gegaan, maar heeft met haar guitige uiterlijk ook menige wildkleur kweker overtuigd om eens een tamme soort in het perk op te nemen. Ook de gekuifden waren in allerlei varianten te bewonderen en de mooisten hebben een nieuwe eigenaar gevonden. Bij de wildkleurige soorten was dit jaar de Kuifzaagbek en Ruddy Duck in trek, maar ook de Wintertalingen, Hottentottalingen en Marmertalingen. De Marmertaling is de afgelopen jaren iets minder in beeld geweest maar dit jaar weer helemaal terug op de kaart gezet. Dit leuke eendje gedraagt zich dan ook zeer aangenaam in het perk en kan goed samen met andere soorten. Bij de ganzen was de vraag het grootst naar Keizerganzen en de Roodhalsganzen. Er was opmerkelijk weinig vraag naar Zwanen dit jaar. De Watervogeldagen 2013 zijn voorspoedig verlopen. Vanaf de eerste opbouwdag op donderdag t/m de afbraak op zondagavond hebben vele handen het werk verlicht. Op maandag nog de laatste loodjes afwerken en dan zit het er weer op voor dit jaar. We willen dan ook iedereen bedanken voor alle hulp en inzet! Dankzij vrijwillige hulp en het aanbod dat door de liefhebbers is aangebracht zijn de Watervogeldagen weer een enorm succes geweest. Op naar 2014? http://watervogelbond.be/nl/watervogeldagen2013